Bestyrelse

      Sammensætningen af bestyrelsen er fastsat i henhold til Duebrødre Klosters fundats 

    Domprovst  Anne-Sophie Olander Christiansen

                       Bestyrelsespost ikke besat 20.5.2019

Politidirektør Svend Larsen (formand)

    Kommunal direktør Henrik Kolind

    Biskop Peter Fischer-Møller 

Beboerrepræsentant 2018-2019 – Jan Jensen, Kong Valdemarsvej

 

800 Års jubilæetOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tidligere formand Uffe Kornerup

afslørede et nyt kunstværk på Sct. Agnes ved 800 års jubilæet 17. juni 2011