Bestyrelse

      Sammensætningen af bestyrelsen er fastsat i henhold til Duebrødre Klosters fundats 

    Domprovst  Anne-Sophie Olander Christiansen

                       Henrik Grunnet, Statsforvaltningen

Politidirektør Peter Larsen

    Vice Kommunal direktør Mogens Raun Andersen

    Biskop Peter Fischer-Møller 

Beboerrepræsentant 2016-2017 – Lis M. Frederiksen- Duebrødrehus

 

800 Års jubilæetOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tidligere formand Uffe Kornerup

afslørede et nyt kunstværk på Sct. Agnes ved 800 års jubilæet 17. juni 2011