Fra forstanderen

Meddelelse fra forstander Anders Nielsen – Marts 2016:

 Provstestræde.

Efter vi blev færdige med cykelskuret skal vi have opstreget p-pladserne, vi skal dog have tørvejr og ingen frost.

Det nye fibernet skal installeres her i marts, så det er klar til I. april. Firmaet, der skal udføre arbejdet (Fibia), orienterer pr. brev til jer, hvornår de kommer og sætter “boksen” op. Kablet bliver ført ned i jeres lejlighed i den skakt der er bag toilettet, her har I mulighed for at vælge til hvilket rum kablet skal føres ud i. Når kablerne er trukket og “boksen” sat op, bliver der mulighed for at få tekniker hjælp TV opsætning.

Sankt Agnes Vej.

Når vejret tillader det skal alle vores p-pladser opstreges.

Der bliver etableret lys på stien fra kontoret over til Kong Valdemars Vej.

Arbejdet med installering af fibernettet er ved at være afsluttet. I må give besked på kontoret hvis der er noget der ikke virker. Man skal huske at der altid kan ændres på jeres tv pakker/kanaler og internet. Det er bare at ringe til Fibia’s kundeservice tlf: 70292431.

Vi har fået en ny trappe til boligerne Nedenstrøms. Vi håber at den nye trappe er lidt pænere end den gamle at se på.

Der er blevet rettet en del lunker i flisebelægningerne, vi er dog opmærksomme på at der stadig er mange ujævne flisegange.

Vi er ved at tage tilbud hjem til pasning af de grønne områder. Der er brug for at vi får tilplantet nogle af bedene og at vi i sommer kan få det lidt pænere i vores grønne områder.

Kong Valdemars Vej .

Kong Valdemars Vej Vi har besluttet at lægge lidt flere fliser ved en del af lejlighederne, fordi der i dag dårligt nok kan stå et havebord. Dette arbejde begynder i uge 8. Vi tager tilbud hjem på havehegn til adskillelse af terrasserne på nordsiden af boligerne med 79 numre, samt en rosen-hæk på sydsiden, både til fryd og for at undgå, at bilerne kører ind på græsarealet. Der er ved at blive udarbejdet tilbud på rumadskillelser til altanerne for boligerne med 75 og 77 numre.

Der er stadig mange fejl og mangler som vi kæmper med, der har lige været møde med entreprenøren, der kom 131 punkter på mangellisten. Vi er meget glade for den tålmodighed I har vist. Det er op af bakke.

Ofte holder entreprenørerne ikke deres aftale, eller trækker det i langdrag, fx ved en fejlmeldt dørtelefon, tog det 4 til 5 uger inden de kom. Værkstedet under bolignumre 73 er ved at få sat lys op, her var der også vanskeligheder med at få entreprenøren til at fastgøre kabler og genmontere loftet. Der vil blive indkøbt en gæsteseng som kan lånes ved henvendelse til kontoret. De nedsatte udvalg for motionsrummet arbejder med at få tilbud hjem på maskiner og forventes at kunne tages i brug her i foråret. Udvalget vil orientere om brugen af motionsrummet.

Parkerings-udvalget har arbejdet med at få tildelt p-pladser, og der er enighed om at øge p-antallet, arbejdet er bestilt hos en lokal entreprenør.

Vandproblemet i pulterrummet og ved depoterne er løst, dog er der stadig vandproblemer ved de 2 første depotrum, set oppe fra Kong Valdemars Vej. Her er kloak-risten for høj og skal udbedres på Skougruppen.

Beplantningen bliver her i sommer passet af en anlægsgartner. De store græsarealer vil vi selv slå. Vedrørende de små plæner ved jeres lejligheder, bliver der hjemkøbt en lille græsslåmaskine til fri afbenyttelse. Hvis I ikke selv vil slå græsset, kan der aftales med portnerne om slåning. Vi vil til foråret hjemkøbe noget jordforbedring, som i frit kan hente til jeres haver.