Bestyrelse

      Sammensætningen af bestyrelsen er fastsat i henhold til Duebrødre Klosters fundats 

   Formand   Domprovst  Anne-Sophie Olander Christiansen                    

Ingeniør Anders Bach Vestergaard

    Kommunal direktør Henrik Kolind

    Biskop Ulla Thorbjørn Hansen 

Pensioneret Politikommissær Ove Pedersen

Jan Jensen (beboerrepræsentant uden stemmeret)

 

Fra 800 Års jubilæetOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tidligere formand Uffe Kornerup

afslørede et nyt kunstværk på Sct. Agnes ved 800 års jubilæet 17. juni 2011