Bestyrelse

      Sammensætningen af bestyrelsen er fastsat i henhold til Duebrødre Klosters fundats 

   Formand   Domprovst  Anne-Sophie Olander Christiansen                    

Ingeniør Anders Bach Vestergaard

    Kommunal direktør Henrik Kolind

    Biskop Peter Fischer-Møller 

Jan Jensen (beboerrepræsentant uden stemmeret)

 

Fra 800 Års jubilæetOLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tidligere formand Uffe Kornerup

afslørede et nyt kunstværk på Sct. Agnes ved 800 års jubilæet 17. juni 2011