Historie

Duebrødre Kloster’s historie v/ bibliotekar Lotte Fang

Duebrødre Kloster, Søren Olsens Hospital og Meyercrones Stiftelse i Roskilde

Bogen, der er på 119 sider, kan lånes på biblioteket eller på kostrets kontor.Bog om duebrødre

ISBN  87-88370-07-0 

Se eventuelt webside for yderligere oplysninger  – vælg:   “Roskildehistorie”

 Indledning til bogen:

Blodgildet i Roskilde

De 9. august 1157 havde kong Knud inviteret sine medkonger Svend og Valdemar til Roskilde, for at de her kunne bekræfte det lollandske forlig , idet de, som Roskilde krøniken fortæller: »samledes til møde efter gensidigt at have stillet gidsler, og idet de på forstandige folks råd arbejdede for fred, tilstræbte de at standse striden i riget«.

Dette møde blev ikke helt som planlagt. Saxo fortæller dramatisk, hvordan kong Svend med svig prøvede at tilrane sig hele magten i riget ved at snigmyrde sine medkonger. Det lykkedes for ham at få kong Knud dræbt, men i  den almindelige tumult og i mørket, slap kong Valdemar bort..

Et manuskript fra 1591 fortæller, at kong Valdemar, som var såret og udmattet efter kampen søgte ly udenfor byen, vel for at  puste ud.

Mens han krøb sammen, hørte han i nærheden en due, der gav sig  så ynkeligt. Da han blev enekonge, og det blev han  efter slaget på Grathe hede  den 23. oktober 1157, så huskede han tildragelsen  ved Roskilde »og byggede  på samme sted et hus, der blev indviet til fromme  gerninger, og til hvilket  han knyttede et hospital,   som han ville skulle kaldes “Duebrødrenes.” 

Overtagelse af plejehjemplejehjem 1

I 2014 overtog Duebrødre Kloster Roskilde Domsogns Plejehjem på Kong Haraldsvej i Roskilde,mbygningen er nu færdig og den 1. november flyttede nye beboere ind i 32 lejligheder.

Der er skrevet en bog om plejehjemmet historie.

Nedenfor ses en kopi af bogens bagside med introduktion.

 

 

Plejehjem bagside a

Provstestræde:

En af Duebrødres boliger: “Duebrødre Hus” er beliggende    på hjørnet af Sct. Olsgade og Provstestræde. Tegningen af Sct. Olsgades port anno 1905 er udført af Alf Larsen på basis af et gammelt foto,sct olsgade

.

Det lille hus på hjørnet, hvor Duebrødre hus nu ligger, er en  accisse bod, hvor man opkrævede datidens moms af de varer, der blev bragt ind i købstaden.