Optagelse

I følge fundatsen er betingelserne for optagelse som følger:              

 §3.

I Stiftelsen kan normalt kun optages personer, der er fyldt 50 år, men ikke 75 år. Ansøgerne skal have bopæl i Roskilde stift. Bolig i stiftelsens bygning  Provstestræde 1(Duebrødrehus) er dog forbeholdt personer bosat i Roskilde Kommune.

Personer, der på grund af mange års bopæl i Roskilde Stift, henholdsvis Roskilde Kommune, har en særlig tilknytning til Roskilde Stift, henholdsvis Roskilde Kommune  kan dog optages i stiftelsen, hvis de kun har haft bopæl andetsteds en kortere tid.

Stk. 2. Der kan ikke optages personer, som på grund af legemlig eller psykisk sygdom ikke skønnes egnet til at bo i stiftelsen.

Stk. 3. Der kan optages såvel enlige som par, der er gift eller lever i ægteskabslignende forhold. Ved optagelse af par skal begge opfylde betingelserne for optagelse.

 §4.

Optagelse i stiftelsen sker efter ansøgning, der skal indeholde de oplysninger, Bestyrelsen finder nødvendige til at vurdere ansøgningernes egnethed.

Stk. 2. Bestyrelsen bestemmer, i hvilket omfang der skal ske avertering af ledige Boliger.  

Ansøgningsskemaer udleveres på klostrets kontor –  der oprettes alene venteliste baseret på den aktuelle avertering