Sct. Agnesvej

På nedenstående tegning kan man finde placering af de enkelte boliger.De 56 boliger er alle i  en etage med egen indgang og altaner eller terrasser.

De første boliger blev opført i 1968 og resten som benævnes “nedenstrøms ” ´, blev opført i 1977. Bogstaverne på de enkelte bygninger referer til skemaet nedenfor.

 16. januar 2016

 Boligerne i bygning F var oprindelig på 1 værelse. I de seneste år er de alle ombygget til 1½ værelser.

Tabellenjviser de 58 boligers nr., størrelse og tegning nr. og tegningerne er vist nedenfor.skema

 

Klostrets tegningsarkiv er lidt mangelfuldt. De tegninger, der er vist for enkelte boliger gælder i store træk de boliger, der har samme størrelse og er i samme “række” indtil bygninger “knækker  Der arbejdes på at forbedre tegnings materiale, ligesom oplysninger-ne på denne side gennemgås i den kommende tid.

Tryk på tegningen, så bliver den større.